دوشنبه , نوامبر 28 2022

روانشناسی و یوگا

سوا (قسمت پنجم)

 از آموزه‌های سوامی شیواناندا ساراسواتی  21 دلسوزی کردن برای رنج دیگری یعنی با دیگرانیکی شدن. خودتان را جای دیگران بگذارید. آرام کردن سردرد کس دیگری یعنی فراموش کردن سردرد خودتان. کاستن از اندوه دیگری یعنی سبک یا رفع کردن اندوه خودتان. بگذارید قلبتان از رنج دیگران به رحم بیاید. قلبتان …

مطالعه بیشتر »

مودرا

مودرا ها عبارتند از حرکات , وضعیت های بدنی و حالات روحی – جسمانی شناختی (جسمی – روان شناختی).   هدف مودرا این است که میدان انرژی و ساختار پرانیک را به تعادل برسانند. هر مودرا به نوبه خوداثر ویژه ای بر بدن, ذهن ، احساسات , عواطف و پرانا …

مطالعه بیشتر »

یوگا و بیماریهای حاد روانی

آیا دیوانگی – حالت های خارج از کنترل – می توانند جزء حالتهای ذهنی دسته بندی شوند؟   یوگا معتقد است ذهن مرکز ثقلی دارد که بطور طبیعی و مداوم به حالت نرمال اتصال دارد، اما گاهی می تواند از آن مرکز ثقل (که حالت نرمال است) خارج شود. در …

مطالعه بیشتر »

سوا (قسمت چهارم)

از آموزه‌های سوامی شیواناندا ساراسواتی ۱۶ زندگی‌نامة ماهاتما گاندی را مطالعه کنید. او هیچ‌وقت میان سوای بی‌اهمیت و کار موقرانه تفاوتی نمی‌گذاشت. زیرورو کردن زباله‌ها و تمیز کردن دستشویی برای او عالی‌ترین یوگا و عالی‌ترین نیایش بود. این «من» کوچک واهی را با همه نوع سوایی نابود کرده بود.   …

مطالعه بیشتر »

سوا (قسمت سوم)

از آموزه‌های سوامی شیواناندا ساراسواتی دو ساعت حبس نفس با کومباکا، بیست و چهار ساعت تسبیح گرداندن، چهل روز زیر زمین بدون غذا در وضعیت سامادهی نشستن، در گرمای سوزان آفتاب تابستان یک‌پایی ایستادن، زیر آفتاب نیم‌روز تراتاکا کردن، در جنگل ساکت و دورافتاده ذکر اُم سردادن، موقع انجام سان‌کیرتان …

مطالعه بیشتر »

روانشناسی یوگا (قسمت چهارم)

همه می خواهند شاد باشند و از زندگی لذت برند اما بدلیل رویکرد های اشتباه ما و احساسات منفی غالبا” دائم متحمل ترس ها و  نگرانی ها بوده و از زندگی عذاب می کشیم    ۲-رشد نگرش و احساسات مثبت همه می خواهند شاد باشند و از زندگی لذت برند …

مطالعه بیشتر »

ارتباط بدن و ذهن

 ذهن چقدر قدرتمند است ؟   سوامی شیواناندا :ذهن قدرتمندترین نیرو روی زمین است .شخصی که ذهن خود را کنترل و مدیریت می کند بسیار قدرتمند است .چنین فردی می تواند همه ذهنها را تحت نفوذ خود در آورد .تمامی بیماریها به کمک شفای روحی و روانی درمان میشود .قدرت شگفت …

مطالعه بیشتر »

سوا (قسمت آخر)

  از آموزه‌های سوامی شیواناندا ساراسواتی   ۲۶ خدمت فداکارانه باعث ایجاد پرِم یا عشق جهانی و الهی می‌شود. در ابتدا وقتی قلب به‌خاطر خودخواهی تنگ شده است فقط همسر، بچه‌ها، تعدادی از دوستان و خویشاوندانتان را دوست ‌دارید. همین‌که تحول پیدا می‌کنید ، افراد محله و بعد افراد ایالتتان …

مطالعه بیشتر »

روانشناسی یوگا (قسمت پنجم)

متون یوگا می گوید که بروز تاماس که اغلب مشکلات اجتماعی بوجود می آورد ،به حداقل رسیده وبا تمرینات یوگا بشکل راجاس یا ساتوا تغییر یافته است .این تایید نظری نیازمند اثبات تجربی بیشترو اجرای  صحیح دارد . ۶- یوگا نه تنها اقدام درمانی و پیشگیرانه برای بیماریها و ناخوشی …

مطالعه بیشتر »

روانشناسی یوگا (قسمت سوم)

کلیشاس موجب بروز مشکلات متعدد روانشناسی و روان تنی میشود .روانشناسی یوگا  نحوه مدیریت آنها را براساس وابستگی و عدم وابستگی الگوی سلامت ذهن شرح میدهد.آسکیتا (وابستگی)و آیراگیا (جدایی)دو نقطه افراط روی  یک ترازو پیوستار با آناساکتی (عدم وابستگی )در بین این دو میباشد . آساکتی بمعنی وابستگی به امور …

مطالعه بیشتر »