دوشنبه , نوامبر 28 2022

نادی ها

  
 
 

نادی ها

در نظر يوگا حدود 72 هزار نادي يالوله هاي ظريف در كالبد اختري وجوددارد كه مسئول انتقال انرژي دربدن است وبامراكز طب سوزني يكسان هستند . عملكرد نادي ها موجب انتقال انرژي به دستگاه عصبي و فعاليت آن ميگردد.

مهمترين نادي ها :

 

آيدا ، پينگالا ، سوشومنا ميباشد

آيدا همان انرژي رواني است و پينگالا انرژي حياتي يا پراناشاكتي ميباشدو منظورازسوشومنا يعني انرژي روحي يا آتماشاكتي است.

 

آيداوپينگالا

 

دونادي آيداوپينگالا دردوطرف ستون فقرات قراردارند كه نادي سمت چب را آيدا ونادي سمت راست را پينگالا ميگويند.

برخي اين دونادي راهمان تارهاي عصبي سمپاتيكي مينامند كه اين گونه نيست آنها كانالهاي بسيارظريفي هستند كه عهده دار هدايت پرانا ميباشند ولي انرژي فعاليت دستگاه عصبي سمپاتيك را فراهم ميكنند.

نادي آيدا انرژي مربوط به ماه ونادي پينگالا انرژي خورشيدي را هدايت ميكند.اين دونادي از چاكراي مولادهارا(ريشه ) آغازدرچاكراي ويشودهي (گلو)متحد وبه چاكراي ساهاسرارا(تاج سر)ختم ميشود.

درساعات مختلف شبانه روز يكي ازاين نادي ها فعال است .تظاهرات جريان انرژي درنادي ها درجريانات تنفس، ازطريق بيني قابل مشاهده است. اگرپره راست بيني فعال باشد وجريان هوا ازآن بيشتر درحال عبور باشد نشانگر فعاليت نادي پينگالا است واحساس حركت ، انرژي فيزيكي وبرون گرايي غالب است .

انرژي آيدا ازپره چپ بيني جريان دارد بنابراين هرگاه پره چپ بيني فعال باشد وجريان هواازآن راحت ترعبوركند نشان از فعاليت نادي آيدا است ودرآن احساس آسايش و خواب آلودگي ، فعاليت ذهني ودرون گرايي است.

آيدا نادي ، نادي ذهن است يعني انرژي زنانه ياذهني مربوط به عملكرد اين نادي است .نام ديگراين نادي ، نادي هنرمنداست زيرادرآن فعاليت شاعرانه وهنرمند انه صورت ميگيرد.

انرژي جاري درنادي پينگالا ،خورشيدي وفعاليت مردانه ،بدني ، عقلاني ،حسابگرانه صورت مي پذيرد.

آيدا و پينگالا توانايي انتقال كمي ازانرژي كيهاني را صرفا براي زنده ماندن ذهن و جسم دارا هستند امابراي بيدارشدن و آگاهي نيازبه حجم عظيمي ازآتماشاكتي(سوشومنا يا انرژي روحي) است كه سوشومنا وظيفه آن را برعهده دارد درانسان هاي عادي انرژي (پرانا) درآيداوپينگالا همواره درجريان است اما سوشومنا كاملا” خفته است.

يوگي ها سعي ميكنند كه جريان انرژي را دونادي آيدا وپينگالا متعادل وبرابر كنند و نهايتا” بتوانند نادي سوشومنا رافعال كرده وانرژي رادرآن به جريان درآورند هنگامي كه انرژي درنادي هاي آيداوپينگالا فعال است انسان به فعاليت هاي دنيوي مشغول وسرگرم است.

آيداوپينگالا گذر زمان رانشان ميدهند .به هنگام فعاليت سوشومنا ،هردوسوراخ بيني بازهستند واحساس متانت وثبات غالب است به طوري كه ميتوان درحال به مراقبه عميقي پرداخت .اين هنگام بهترين زمان براي هرگونه تمرين معنوي وعبادت است.

آيدا طبعي خنك داردوپينگالا طبعي گرم دارد.

نادي آيدا ازسمت چپ چاكراي مولادهارا شروع ويايك حركت مارپيچ وعبورازچاكراها،به چاكراي آجنا نقطه اي مقابل مركز بين ابروان (غده صنوبري) مي پيوندد.

پينگالا ازسمت راست چاكراي مولادهارا جداشده ودرجهت مقابل آيدا همان مسيرراتاچاكراي آجنا ادامه ميدهد.

هنگاميكه انسان درخواب است آيدا فعال است . اگرپينگالا درشب فعال باشد خواب بي ثبات و زحمت افزا ميشود.موقع صرف غذا اگر آيدا فعال باشد حرارات معده كاهش مي يابد وبدهضمي عارض ميگردد.

 

سوشومنا:

 

مهمترين نادي ازبين 72 هزارنادي ،پرانا تنهازماني كه درحال مراقبه هستيد درسوشومنا جاري ميشود. يكي ازفوائد تمرين هاي تنفسي دماغي متناسب كمك به فرستادن پرانا داخل سوشومناميباشد.

اين نادي بين دونادي آيداوپينگالا درامتداد ستون فقرات يا طناب عصبي قرارگرفته است.

سوشومناازچاكراي مولادهارا شروع شده وتا چاكراي ساهاسرارا كشيده ميشود.يوگي بايد اين سه نادي را بشناسد وانرژي كنداليني را چاكرابه چاكرا درخود حركت دهد.

 

كنداليني:

 

شاكتي (قدرت،نيرو، انرژي زنانه) خفته اي است كه درانتهای ستون فقرات درمولادهارا مستقراست .

بدون برانگيختن اين انرژي خفته سيرروحي ورسيدن به غايت كه هدف يوگاست غيرممكن است . سمبل اين شاكتي مثلثي معكوس است كه لينگامي (شيوا،تجلي مردانه ،آفرينش) دروسط آن قرار دارد و ماري سه دورونيم به دورآن حلقه زده وروي آن به طرف پايين است.

به واسطه حبس دم درتمرينات پراناياما(كمباكا) حرارات توليد ميشود كه اين حرارات موجب بيداري كنداليني ميگردد. دراين حالت يوگي تجربيات وروياهاي متنوعي ميبيند .

كنداليني ازميان 6 چاكراعبوركرده ونهايتا” با الهه شيوا ( الهام آسماني يوگا، يوگي بزرگ به همراه همسرش پارواتي ميباشد) در ساهاسرارا چاكرا (نيلوفر هزاربرگ) درتاج سرمتحد ميشود.

بايد توجه داشت كه اگركنداليني به سمت آيدا منحرف شود سردي ومرگ ودرصورت انحراف به سمت پينگالا گرمي وديوانگي وجنون رابه دنبال خواهدداشت.

 

نكته مهم:

 

تمام تمرينات تنفسي ، آساناها ، مدتيشين بايد زيرنظر استاديا راهنما انجام گيرد چراكه فرد ممكن است اسيرتوهمات و نتايجي بسيارزيان بارگردد. حتي تمرين ازروي كتاب هم باز با يد بامشورت يك راهنما انجام گيرد.

درباره ایران یوگا

پیشنهاد ما به شما

ده روش براى مغلوب کردن نگرانى ها

١) خطاهاى فکرى (شناختى) خود را شناسایى کنید.٢) مشخص کنید با چه احتمالى ممکن است …

2 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x