جمعه , دسامبر 2 2022

اینتگرال یوگا

نویسنده: ام. پی.پاندیت 
برگردان: ندا اسدی
 

 

مقدمه :

اینتگرال یوگا؛ ازجمله سبک‌های مشهور و به نام یوگا است که توسط سوامی سات چیداناندا ابداع شد.

سوامی سات چیداناندا در سال 1914 میلادی در هند متولد شد، او از شاگردان دکتر سوامی شیواناندا است که پس از فراگیری آموزشی مرتبط با ذهن و بدن در سال 1966 میلادی به آمریکا عزیمت کرد و پس از ابداع سبکش به آموزش یوگا به هزاران نفر پرداخت. او مراکزی را در آمریکا و هند ایجاد کرد و سفرهای زیادی را به کشورهای مختلف دنیا برای گسترش یوگا انجام داد.

سبک یوگای اینتگرال، روی وضعیت‌ها، تمرینات تنفسی و مدیتیشن تأکید فراوانی دارد.

سوامی سات چیداناندا در 19 ماه اوت سال 2002 در شهر چنای استان تامیل نادو بدن خاکی‌اش را ترک کرد.

 

هدف اصلی اینتگرال یوگا

تحول طرز تفکر، نگاه، احساس سطحی،  و بدون تمرکز انسان و ، ایجاد آگاهی معنوی گسترده و  و عمیق،  و ماهیت درونی و بیرونیِ یکپارچه و تغییر تبدیل زندگی انسانی عادی به زندگی الهی و معنوی است.

هدف اینتگرال یوگا فقط تبدیل خرد جاهلانۀ دنیوی به خرد الهی نیست، بلکه دادن توانایی‌هایتوانایی های فرا بشریفرابشری که منشأمنشا آن خرد الهی است می‌باشد به ذهن، جسم و زندگی ناتوان و تغییر و تبدیل آن‌هاآنها است تا نمایانگر الوهیت بوده و زندگی الهی را در ماده ایجاد نمایند.

هدف اینتگرال یوگا، این است که وارد صحن حضور خداوندی شده شدن و خدا را به خاطربخاطر خودش دوست داشتن و هماهنگی ذاتمان با ذات خداوندی است و اینکه اراده، کار و زندگی‌مانزندگیمان ابزاری در جهت جلال خداوندی باشد.

 

اینتگرال یوگا

این سبک یوگا، ارزش‌هایارزشها وجود کیهانی را می‌پذیردمی پذیرد و آن را واقعیت می‌داندمی داند. هدفش این است که وارد یک خرد حقیقی متعالی‌ترمتعالی تر یا خرد الهی شویم که در آن خلقت و حرکات، نشانۀ جهل و نقص نیست، بلکه حقیقت، نور و آناندا  (سعادت) خداوندی است. برای نیل بدین هدف، تسلیم شدن ذهن فانی، زندگی و جسم فانی به خرد برتر ضروری است. ازآنجایی‌کهاز آنجایی که برای انسان فانی بسیار دشوار است که ذهن خود را خاموشراخاموش کرده و تسلیم خرد برتر که پویایی آن دیگر ذهنی نیست، شود که پویایی آن دیگر ذهنی نیست.؛ فقط آن‌هاییآنهایی که می‌توانندمی توانند چنین تغیری را بپذیرند، باید وارد این نوع از یوگا شوند.

 

سادهانا  اینتگرال یوگا

سادهانا (تمرین) اینتگرال یوگا از طریق هیچ تعالیم ذهنی مشخص یا گونه‌هایگونه های تجویزشدۀتجویز شدۀ مدیتیشن و مانتراها اذکار به دست نمی‌آیدنمی آید، بلکه با یک آرمان، تمرکز درونی شخصی فردی و تأثیرپذیریتاثیرپذیری از نیروی الهی و اعمال او تا حضور خداوند در قلب و رد تمام چیزهای نامتشابه حاصل می‌شودمی شوند. فقط باایمانبا ایمان، آرمان‌خواهیآران خواهی و تسلیم شدن این امر حاصل می‌گرددمی گردد.

 

روش اینتگرال

روشی که ما داریم اینتگرال یوگا، این است که تمام آگاهی و خرد وجودی خود را در ارتباط و تماس با خداوند قرار داده و از او بخواهیم که تمام وجود ما را تبدیل به خودش نماید. به‌گونه‌ایبگونه ای که خداوند خودش، شخص حقیقی‌ایحقیقی ای در وجود ما باشد و سادهاکای  سادهانا  شود. فشار تاپاس، نیروی خرد و آگاهی در درون ما با اندیشۀ الهی و اینکه ماهیت ما الهی است، در تضاد است. خداوند دانا و توانا از طریق محدودیت‌هامحدودیت ها و ابهام‌هاابهام ها وارد عمل می‌شودمی شود و به‌تدریجبه تدریج ابهاماتن را برطرف کرده و به تمام طبیعت انرژی می‌بخشدمی بخشد و ارادۀ خود را جایگزین ارادۀ فانی و آگاهی محدود بشری می‌کندمی کند.
سادهانا؛ تمرینی است که با آن به کمال؛ سیدهی  می‌رسیممی رسیم.
سادهاکا؛ یوگی‌هایی یوگی هایی که به دنبال آن هستند، سیدهی را تمرین می‌کنندمی کنند.
فرد می‌تواندمی تواند در سر یا بین ابروان خود تمرکز کند، اما برای خیلی از افراد این گشودگی بسیار دشوار است. هنگامی‌کههنگامی که ذهن خاموش می‌شودمی شود و تمرکز بالا می‌رودمی رود و آرمان‌هاآرمان ها تقویت می‌گردندمی گردند، تازه شروع تجربه است. هرچه ایمان بیشتر باشد، نتایجتایج خود را سریع‌ترسریعتر نشان خواهند داد. فرد نباید فقط بر تلاش خود متکی باشد، بلکه باید در ایجاد رابطه با خداوند و متعاقب آن قدرت و حضور اصلی موفق گردد.

 

شرایط اینتگرال یوگا

ادامه مقاله را می توانید در مجله 92 مطالعه نمایید

 

درباره ایران یوگا

پیشنهاد ما به شما

یوگا در زمان بارداری

عملکرد مهم یوگا در زمان بارداری، این است که به زنان باردار کمک می کند …

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x